A Bogdányi Híradó két szerkesztőjének leváltásáról

Emlékezzünk meg egy helyi médiatörténeti eseményről itt az újságban. A Képviselő-testület 2021. október 11-én váratlanul leváltotta a Bogdányi Híradó 3 tagú szerkesztő bizottságának 2 tagját. Több körülmény különös volt.

1.) A leváltott tagok a helyi kulturális élet fontos szereplői: Dr. Hidas András képviselő, a NOKS bizottság elnöke (a „K” a kultúra), és Liebhardt András a Művelődési Ház igazgatója.

2.) A 3 tagból fura módon csak kettőt váltottak le, éppen azokat, akik korábban fontos közügyekben is önállóan megszólaltak. (Lásd pl. vizes-ügy)

3.) Nem volt előzmény, sőt eredeti meghívó szerint nem is hívtak meg minden érintettet.

Fura körülmények, amelyek felkeltik a figyelmet. A hivatal jegyzőkönyvének egyes részleteit idézzük fel.

bh-szerkesztok-levaltasa.png

Schuszter Gergely: „A Bogdányi Híradó frissítése, megújítása kapcsán személyes megbeszélést folytatott (…) Szeretné a lapot informatívabbá tenni. (…) Javaslata az, hogy ezt valaki felelős szerkesztőként fogja össze.”

Liebhardt András: „Aggályosnak tartja, hogy a felelős kiadó nem kezdeményezett velük egyeztetést a problémákról a lappal kapcsolatban, egyrészt emberileg, mivel ingyen végzik a tevékenységet, másrészt tapasztalati oldalról. Meglátása szerint a főszerkesztő is bele fog ütközni azokba a problémákba, melyekbe ők is.”

Balogh Arnó: „Véleménye az, hogy a Bogdányi Híradó – összevetve a szomszédos települések lapjaival – nem kevésbé informatív.”

Spanisberger Anna: „Furcsállja, hogy előzőleg nem került ez a kérdés bizottsági ülésre (…) Rossz üzenet, hogy az eddigi szerkesztőségi tagok felé ez a döntés a munkájuk meg nem becsülését mutatja.”  - Indítványát, hogy ezt a témát a NOKS Bizottság tárgyalja meg a döntéshozatal előtt – 3 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében nem támogatták. Szoros. (Ha ott lettem volna, nem is így alakul.)

Az esemény tényéről és körülményeiről tömören ennyit. Tekintsünk vissza. Tallózzunk a döntést megelőző 2021. évi lapszámokból:

Március: Kékes Béla: Egy nyílt levél - arról, hogy pl. a hegylakóknak maguknak kellett kátyúzni; nem kapnak válaszokat a leveleikre; a hivatal nem továbbította a leveleiket a képviselőknek.

Április: D. Nagy Áron Attila: Nyílt levél az élet- és balesetveszélyes gyalogátkelővel kapcsolatosan.

Május: Liebhardt András: A Kultpart programról, amely a hagyományos rendezvények helyi korlátozása mellett történt a Hivatal szervezésében, a Művház szokatlan kihagyásával.

Június: Kutrik Bence: Leaszfaltozni a Dunát - A térségi Duna-hidak megépülésének lehetséges negatív hatásairól.

Július: Kékes Béla: Fontos lenne a korrekt kommunikáció – észrevételek az önkormányzat kommunikációjáról, illetve annak hiányáról.

Augusztus: Vogel Norbert: A hajókirándulásról – egyebek mellett arról, hogy az önkormányzat nem szervezte meg a hajókirándulást, helyette civilek tették. Liebhardt András: Kérdésfelvetések a vízisport egyesület „kiszervezéséről”, az önkormányzat, azon belül az alpolgármester, mint egyesületi tisztviselő szerepéről.

Szeptember: Kékes Béla: Elfolyó szavak – a vízlopásokról, magas vízdíjról, hídról, a hallgatásról.

Október: Muszelyné Alvincz Mária - A dunabogdányi új óvoda épület átadási ünnepségének margójára. Herr Tamás: Vízisport Egyesület - Az egyesületi tagok beleegyezése és tájékoztatása nélkül lett jelképes összegért bérbe adva a terület.

Nos, ezek után történt a két szerkesztő leváltása. De még kifutott néhány cikk.

Nov.: Prof. Dr. Alvincz József: Kerékpárút fejlesztése céljából tervezett Dunai híd építésének prognosztizálható rejtett következményeiről, a vízműkutakról bezárásáról, a víziközmű vagyonunk lehetséges értékcsökkenéséről, esetleges áron aluli eladásról, a vízlopásokról, a magas vízdíjról, az önkormányzat hallgatásáról.

Dec.: Tölle Júlia: Hír – A szerkesztők leváltásáról, és fehér műanyag ablak miatti viszontagságairól, és még volt mások is.

Ezek foglalkoztatták mélyen a községet. Szokatlan lakossági aktivitás, ugye? Az újságot életre keltették a polgárok!

Ezután a Testület mondhatni statáriális módon leváltott két régi szerkesztőt, szerintem ezzel méltatlan helyzetbe hozva őket, sőt a jelenlévő új főszerkesztőt is. Pedig együtt is működhettek volna. A váltás után megfigyelhető, hogy új szerzők könnyedebb témákkal jelentkeztek, és az új főszerkesztő új színt is hozott, ami pozitív fejlemény. De fel szeretném hívni a figyelmet egy lényegi változásra is: a ’rázósabb’ közéleti témák szemlátomást visszaszorultak. Pedig előrevisz, ha az emberek megfogalmaznak észrevételeket, kritikákat, és vannak kulturált közéleti viták. Utólag is köszönöm a két leváltott szerkesztőnek a munkáját, és hogy olyan bizalmi légkört tudtak teremteni, hogy a bogdányi emberek végre mertek nehezebb témákban is írni. Nagy dolog volt ez. Írjanak újra. Írtam volna még erről, de az új karakter-korlát csak ennyit enged.

 

Rokfalusy Balázs,

volt szerkesztő, volt képviselő

 

Megjelent a Bogdányi Híradó 2023. júliusi számában.

bh-szerkesztok-levaltasarol.png

A Danubia TV felvétele megtekinthető itt.


Megosztás a Facebookon