Írásbeli észrevétel a településfejlesztési elképzelésekhez

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselőtestület!
 
A 13-02-0008095 szám alatt nyilvántartásba vett Érintetlen Dunapart Környezetvédelmi Egyesület (rövidített elnevezéssel: Érintetlen Dunapart Egyesület) civil szervezet október 31-én áttekintette a dunabogdányi Művelődési Házban október 25-én ismertetett Területfejlesztési Tervet (TFT), és ezek alapján az alábbi írásbeli észrevételt szeretné tenni, illetve kéri, hogy javaslatuk váljon a koncepció részévé.
Az egyesület jelenlegi formájában határozottan ellenzi a bogdányi kerékpárút folytatását a tervezett kerékpáros híd és a kisoroszi rév közötti Natura 2000-es dunaparti szakaszon. Ehelyett kérjük az alternatív lehetőség, a 11-es út kétoldali kiszélesítésének alapos megfontolását és a TFT-ben való megfogalmazását, mind környezetvédelmi, mind költséghatékonysági szempontból.
Az Eurovelo 6 részeként építendő Dunabogdány-Kisoroszi kerékpáros híd kiemelt kormányzati projekt, és előreláthatólag megépül majd, amikor a szigetről visszavezető másik híddal kapcsolatos viták is nyugvó pontra jutnak és – szemben a jelenlegi gazdasági helyzettel – rendelkezésre áll kellő forrás is a megvalósításhoz. A konkrét műszaki tervek ismeretének hiányában is feltételezhető, hogy a híd a hajózhatósági szempontok figyelembe vételével, a 11-es országút magasságában vagy még magasabban csatlakozik majd a bogdányi oldalhoz. Innen levezetni kerékpárutat a Dunapart szintjére – egy olyan szintre, ami csaknem minden évben egy időre víz alá kerül, mint legutóbb 2021-ben is – önmagában nehezen indokolható többletköltséggel jár. Ezt követően Dunabogdány legszebb, még érintetlenül megmaradt, ősfás Natura 2000-es partszakaszát kellene több méter szélességben leaszfaltozni, ami alapjaiban ellentmond a TFT-ben megjelölt alapcéloknak, azaz a közösség értékeiből építkező természetközeli élettér megvalósításának, a természeti és épített értékek tiszteletben (meg)tartásának.
Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint a 2018 novemberi környezeti hatástanulmány, amely az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpáros útvonal adott szakaszáról megállapítja, hogy a Dunaparton vezetett kerékpárút szakaszt árvíz idején nem lehetne használni. „További probléma, hogy az ingatlanok határa és a Duna közötti, lényegében Duna meder területén kellene megvalósítani, ami Natura 2000 védettségű. A Duna parti ingatlanok jelentős részénél csónaklehajtókat építettek ki. Ezek keresztezése jelentős műszaki problémát jelentene, mert át kellene építeni a csónaklehajtókat. Ezen kívül azt is figyelembe kell venni, hogy az ingatlantulajdonosok az ingatlanhatáruk és a Duna közötti területet szinte sajátjuknak tekintik. Sokan nyírják a füvet, szalonnasütő helyeket és padokat is elhelyeztek. Így tehát e változat megvalósítása esetén az ingatlantulajdonosok komoly ellenállásával kell számolni.”
Mindezekre az aggályokra a híddal és a kerékpáros úttal kapcsolatban az eltelt időszakban született engedélyek nem adnak semmilyen érdemleges, megnyugtató választ. Az önkormányzatnak viszont lehetősége van arra, hogy körültekintően figyelembe vegye az itt lakók és a parton rendszeresen sétálók igényeit, és a TFT-ben megfogalmazza az ésszerű és költséghatékony alternatívát is. Érdemes tekintetbe venni azt is, hogy az országúti kerékpárosok többsége most sem veszi igénybe a már meglévő kerékpárutat, hanem a 11-es országutat használja, miközben a kerékpárút fenntartása, felújítása időről időre jelentős többletköltséget igényel. A mélyebben fekvő Natura 2000-es partszakaszra tervezett folytatás pedig, mint fentebb jeleztük, szinte éves gyakorisággal ki lenne téve a magasabb vízállás által felgyorsított amortizálódásnak. Egy esetlegesen megmagasított alapra helyezett kerékpárút pedig például olyan kérdéseket vetne fel, hogy adott esetben hogyan tudna levonulni az árvíz az érintett ingatlanokról és ki viseli az ezzel kapcsolatos többletköltségeket, ki téríti meg az adott ingatlanok ebből fakadó értékcsökkenését.
Mindezek alapján az Érintetlen Dunapartért Egyesület a TFT vonatkozó terveinek alapos revíziójára, az alternatív megoldásnak a TFT-be való becsatornázására kéri a tisztelt Polgármester urat, valamint a tisztelt Képviselőtestületet.
2022. 10. 31.

Megosztás a Facebookon