Közmeghallgatás 2021

DUNABOGDÁNY – KÖZMEGHALLGATÁS 2021.11.08.

Elöljáróban, ez a bejegyzés a 2021. évi közmeghallgatáson az általam felvetett 20  különböző kisebb-nagyobb közérdeklődésre számot tartó témát, az ezekre kapott hivatalos válaszokat, és a válaszokra egy-egy rövid utógondolatot tartalmazza. A témákat tartalmazó dokumentum kinyomtatva került átadásra a Képviselő-testület tagjai számára a közmeghallgatáson. Az ezekre kapott hivatalos válaszok a polgármesteri tájékoztatásból (Iktatószám: 1/1036-3/2021; 2021.11.22.) és a 2021.11.08-i Képviselő-testületi ülés hivatalos jegyzőkönyvéből kerültek szó szerint idézésre.

Akinek esetleg túl hosszú az egész, az kikeresheti az őt érdeklő témákat a kiemelt címek alapján. Kezdő és haladó polgároknak viszont ajánlom az egészet a figyelmébe.

A közmeghallgatáson mások által felvetett témákra ez a bejegyzés külön nem tér ki, de az alján elérhető linken azok is megtekinthetők.

 

1. Kerékpárosút mentén lévő nem működő lámpák

2018.11.14-én Közvilágítás tárgyban e-mailben jeleztem a polgármester úrnak a problémát több más helyszínnel együtt. Erre válasz is érkezett még aznap azzal, hogy az akkumulátorok cserélve lesznek. Azóta eltelt 3 év és még mindig sötét van ezen a szakaszon. Ezt kiegészíteném még azzal, hogy több helyi polgár saját költségen kis LED-es lámpákat szerelt fel a kandeláberekre. Kérem a Képviselő-testületet (továbbiakban: KT), hogy intézkedjen a lámpák javításáról, vagy cseréjéről.

Válasz: "A kerékpárút mentén lévő lámpatestek kapcsán tájékoztatást ad, hogy azok cseréjére kért árajánlatot az Önkormányzat. Szabványos megoldásra ráadásul. Költségvetési tétel, ez az eltelt időszakban halasztásra került az ismert okok miatt, a Képviselő-testület ülésezésének újra indulását követően pedig nem ez volt a prioritás."

 Rendben, hogy pandémia, meg vannak prioritások, de több mint 3 év (!) elteltével  még mindig várjuk a fényt.

 

kandelaber.jpg   

 

 2. Egyéb közvilágítási problémák jelzése

A Kőkereszt-dűlőnek a 11-es főút és a panzió közötti szakaszán nincs közvilágítás. Itt is kezdeményeztem korábban ennek megoldását. Emlékeim szerint a ciklus elején erre forrás is lett biztosítva, de tudomásom szerint a megvalósítás még nem történt meg. Kérem ennek a megvalósítását.

Válasz: "A Kőkereszt-dűlőnek a 11-es főút és a panzió közötti szakaszán napelemes LED közvilágítás kialakítása ma kerül napirendre. Az ajánlat 3 lámpatestről szól. A téli időszakban várható a megvalósítása, amennyiben a döntés megszületik." 

Ady Endre utca híd utáni szakaszán csak minden második villanyoszlopon van közvilágítás. Kérem ennek pótlását.

Válasz: "Az Ady Endre utca esetében jelzi, hogy a közvilágításnak nem célja, hogy az egész utca fényárban ússzon, de ha indokolt, van lehetőség a bővítésre."

 Még hogy "fényár"... várják, várjuk itt is a fényt.

 

3. Játszótér

A duna-parti játszótéren a hengeres játék több éve el van törve, balesetveszélyes csavarok álltak ki belőle, illetve hiányos. Tudomásom szerint Vogel Norbert is jelezte ezt már korábban írásban az Önkormányzatnak. Ebben szemmel láthatólag annyi változás történt, hogy szalaggal el lett kerítve a játék. Lényegében ez a település egyetlen használható játszótere.

Kérem én is a játszótér balesetveszélyes játékának megjavítását, vagy cseréjét. Továbbá kérem, hogy a KT vizsgálja meg a játszótér további játékokkal való bővítését.

Válasz: "A Duna-parti játszótéren a hengeres játék kijavítására kérdezett volna rá, de örömmel hallotta az imént, hogy a javítás megtörtént. Ehhez kapcsolódó továbbá kérése, hogy a Képviselő-testület vizsgálja meg a játszótér további játékokkal való bővítését."

Válasz: "A strandra vonatkozó koncepciótervek kapcsán itt egyelőre nem a kivitelezésről, hanem a tervezésről lehet beszélni, hogy ennek is megtaláljuk a helyét. Ezek előttünk álló kérdések."

 

 jatszoter.jpg

Az évek óta törött játék végre tényleg meg lett javítva. Köszönjük!

  

4. Javaslat a nagyközségi címmel kapcsolatban

2020.10.07. Határozati javaslat Dunabogdány Nagyközségi cím használatával kapcsolatban tárgyú levélben, még képviselőként határozati javaslatot terjesztettem be a tárgyban. Akkor Jegyző úrral szóban abban maradtunk, hogy tájékozódik más nagyközséges jegyzőinél (pl. Leányfalu), hogy milyen következményei vannak, illetve lehetnek e cím felvételének.

Kérdezem, hogy azóta Jegyző úrnak sikerült-e ennek utánanézni, és ha igen milyen eredménye lett ennek? Tárgyalta-e a határozati javaslatot a KT? Ha igen, akkor mi lett ennek az eredménye? Ha nem, akkor mi ennek az oka? Illetve mikor tervezik?

 

Válasz: "Leányfaluval történt egyeztetés, igazából finanszírozási oldalról nézve hátránya nincs, előnye sincs."

 

 nagykozseg.jpg

 

Úgy néz ki, a jelenlegi Testület még csak napirendre sem tűzte a javaslatot 1 év alatt.  Kérdés, vajon akad-e bárki a Testületből, akinek fontos, hogy Bogdány visszaszerezze a nagyközség címét? Mégha nem is jár egyelőre semmi előnnyel. Ugyanis Bogdány volt már nagyközség, amint a fenti 1887-es pecséten is látszik...

 

5. Javaslat a településképi homlokzatok, kerítések, kőkapuk felújításának önkormányzati támogatására

2020.12.04. Javaslat a településképi homlokzatok, kerítések, kőkapuk felújításának önkormányzati támogatására tárgyú e-mail

Tisztelt Képviselő-testület!

/Egy régebbi, az előző ciklusban is már felvetett, de meg nem valósult javaslatomat szeretném újra előterjeszteni./

A településkép igen fontos dolog. Ennek megőrzése, javítása érdekében készült el egyebek mellett a Települési Arculati Kézikönyv, illetve ezért van települési főépítészünk is. Vannak elvárások, követelmények a homlokzatokkal, nyílászárókkal, kerítésekkel is kapcsolatban, egy-egy felújítás, korszerűsítés esetén. Hogy egy konkrét példát említsek, a Kossuth Lajos utcán vagy az ún. "Klasszikus bogdányi településközpontban" a fehér műanyag nyílászárók helyett a fa nyílászárók vannak preferálva, mert ez esztétikusabb és jobban is illik a településképbe. Ez érthető. Igen ám, de ezeknek az előírásoknak költségvonzata is van az ingatlan tulajdonosára nézve. Az előírások esetenként bizony többlet költséget jelentenek. Több erre vonatkozó kritikát kellett már meghallgatnom: az Önkormányzat előírja a drágább (és esztétikusabb) megoldást, de a többletköltségekhez már nem járul hozzá, azt az ingatlantulajdonosnak kell viselni. Emellett több olyan homlokzat, kerítés, vagy éppen kőkapu van a településközpontban, amelyek felújításába bele sem kezdenek az ingatlantulajdonosok, talán éppen a várható költségvonzata miatt, viszont felújításuk előmozdítása jótékony hatással lenne a településkép egészére, mert annyira szembeötlő helyen helyezkednek el. (pl. "lila ház")

Ezzel kapcsolatban a következő indítványt szeretném megtenni. A 2021. évi költségvetés összeállításánál javasolnék betervezni, illetve célzottan elkülöníteni egy kisebb pályázati keretösszeget (0,5 -1,0 mFt), arra célra, hogy a településközpontban történő homlokzat, nyílászáró, kerítés, kőkapu felújításokhoz ebből a keretéből járuljon hozzá az önkormányzat, amennyiben a pályázat megfelel a TAK-ben szereplő, és a főépítész által jóváhagyott elveknek, előírásoknak. A keretrendszer kidolgozását, az igények elbírálását és a támogatási összeg megítélését a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra, és a Főépítészre javasolnám bízni.

A fentihez hasonló példát találtam Kisorosziban, ahol az utóbbi években nagyon szépen és egységesen újult meg több homlokzat is az Ó-faluban. http://www.kisoroszi.hu/ofalu-hazai-homlokzatanak-megovasa-palyazat

Kérem az indítvány megtárgyalását, illetve napirendre tűzését (ha majd lehet) és lehetőség szerinti támogatását. Úgy gondolom, hogy ha az Önkormányzatnak fontos a településkép, akkor egy ilyen nagyságrendű támogatással hozzá is járulhat e fontos cél eléréséhez. Üdvözlettel: Rokfalusy Balázs

 

Kérdezem, hogy tárgyalta-e az KT a fenti javaslatot? Ha igen, akkor mi lett az eredménye? Ha nem, akkor tervezik-e? Ha igen, mikor? Ha nem, akkor milyen indoklással nem?

 

Válasz: "Informálisan tárgyalásra került, a közelmúltban a tulajdonos egy ingatlan védetté nyilvánítását kérte. Ennek tárgyalása során kiemelte, hogy ilyen esetben el tudná képzelni támogatás nyújtását felújításhoz. Az elbírálás kérdését, szempontjait nem látja tisztázottnak, ezért sem került előterjesztésre döntési javaslat az eredeti indítvány tárgyában."

 buntetes-3.jpg

Sajnálatos, hogy a jelenlegi KT nem tartotta annyira sem fontosnak a javaslatot, hogy tárgyalja. Pedig a pozitív lenne, ha némi anyagi hozzájárulás, ösztönzés is társulna az elvárások mellé, nem csak a bírság, ami akár 1 milliós is lehet.

 

6. A leutenbachtól ajándékba kapott Kärcher típusú utcaseprő autó

Még képviselőként többször szóba hoztam (talán írtam is, de ezt most nem kerestem elő), hogy miért nem használjuk ezt az eszközt? A 2018. évi leutenbachi látogatás alkalmával éppen a Kärcher gyárban jártunk, utána éppen ennek kapcsán is beszéltünk róla. Azt gondolom ráfér ennek használata a belterületi utcán tisztán tartására. Igaz a 11-es Fő út a Magyar Közút kezelésében van, de ha ott is használnánk, akkor valamivel szebb lenne a településkép is. (A Magyar Közútat magánemberként már tavaly kértem, az útpadka takarítására.)

Újra szeretném megkérdezni, hogy ez az eszköz meg van-e még? Ha igen, akkor miért nincs használatban? Mit tervez ezzel a KT? Ha már, nincs meg, akkor mi lett ennek a sorsa?

 

Válasz: "A gépjármű jelenleg szerelőműhelyben van. Az eszközzel olyan újonnan kialakított területeket lehet tisztántartani, mint a Kiscuki köz vagy az iskola udvar. A felhasználása tehát szűk területet érint. A településüzemeltetési munkatársak próbálják használatba állítani ezeken a területeken."

utcasepro-auto.jpg

Sok éves törekvés ellenére sem sikerült eddig elérni, hogy elinduljon végre ez az utcaseprő autó, ha már kaptuk. Változatlan véleményem, hogy nem csak a Kiscuki közben, vagy az iskolaudvarban lehetne használni ezt a gépet, hanem nagyon is jól lehetne használni például a Fő úton, vagy a József Attila utcában is. Úgy tűnik a továbbra sincs meg a tényleges szándék a használatára.

 

 7. A polgármesteri határozatok sorszámozásának kérdése

A 2020. évi polgármesteri határozatoknak a honlapra történő feltöltésével kapcsolatban a következő kérdés merül fel. A 27/2020 után a 96/2020 következik.

Kérdés, hogy itt valamilyen a szokásostól eltérő számozás van-e? Vagy hibás a számozás? Vagy egyszerűen csak hiányzik sok polgármesteri határozat a honlapról?

 

Válasz: "A koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben a képviselő-testületek hatáskörét a katasztrófavédelmi törvény rendelkezése értelmében a polgármester gyakorolta. A polgármesteri határozatok új sorszámot kaptak (sorszámaik: 1-27/2020.). A veszélyhelyzet nyáron feloldásra került, ismét ülésezett a Képviselő-testület, majd novembertől újra veszélyhelyzetet rendelt el a Kormány. Az időközben kapott központi útmutatások alapján a polgármesteri határozatok sorszámozását a képviselő-testületi határozatok számozását folytatva, folytatólagosan volt szükséges végezni, így novembertől a 96/2020. határozat következett."

Rendben.

 

8. Új honlap adatfeltöltésével kapcsolatos észrevételek

 

2021.04.19- én ebben a tárgyban küldött e-mailben észrevételeket tettem a korábbi Bogdányi Híradók hiányos feltöltésével kapcsolatban. Ebben történtek már előre lépések.

Kérem ennek folytatását és lehetőség szerint az összes, vagy minél több korábbi lapszám feltöltését a honlapra.

Észrevételeket tettem a jegyzőkönyvek hiányos feltöltésével kapcsolatban is. Ebben is történt már előrelépés.  Jelenleg a 2014 október 10.03-i a legkorábbi feltöltött jegyzőkönyv.

Kérem ennek folytatását és lehetőség szerint az összes, vagy minél több korábbi lapszám feltöltését a honlapra.

Kértem a képviselők elérhetőségének feltöltését a honlapra. Ez azóta megvalósult. Köszönöm!

Jelenleg 2 hónapja lett utoljára feltöltve.

Kérdésem, hogy az ülés után mennyi idővel kell feltölteni a jegyzőkönyveket?

 

Válasz: "2021.04.19-én ebben a tárgyban küldött e-mailben észrevételeket tett a korábbi Bogdányi Híradók hiányos feltöltésével kapcsolatban. Ebben történtek már előre lépések. Kéri ennek folytatását és lehetőség szerint az összes, vagy minél több korábbi lapszám feltöltését a honlapra. Észrevételeket tett a jegyzőkönyvek hiányos feltöltésével kapcsolatban is. Ebben is történt már előrelépés. Jelenleg a 2014 október 10.03-i a legkorábbi feltöltött jegyzőkönyv. Kéri ennek folytatását és lehetőség szerint az összes, vagy minél több korábbi jegyzőkönyv feltöltését a honlapra. Kérte a képviselők elérhetőségének feltöltését a honlapra. Ez azóta megvalósult. Köszönetét fejezi ki. Jelenleg 2 hónapja lett utoljára feltöltve képviselő-testületi jegyzőkönyv. Kérdése, hogy az ülés után mennyi idővel kell feltölteni a jegyzőkönyveket?"

Érdemi válasz majd a 9. pontnál.

 

9. A KT ülések honlapra feltöltött meghívói

Kérdés, van-e rá lehetőség, hogy a honlapra feltöltött meghívók mellé a nyílt napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések, dokumentációk is fel legyenek töltve a honlapra a meghívókkal egyidőben?

Válasz: "Az új honlap kapcsán az volt a rendező elv, hogy a 2014-2019. ciklustól kezdetétől legyenek elérhetők a feltöltött dokumentumok. A képviselő-testületi jegyzőkönyvek és a Bogdányi Híradó lapszámai eddig az időpontig már elérhetők. Az új jegyzőkönyvek esetében 30 napon belüli feltöltés a cél. A nyári újraindulás miatti sűrűbb testületi munka miatti elmaradást november végéig igyekeznek pótolni. Dolgoznak egy olyan felület kialakításán, ahová a képviselő-testületi ülések előterjesztései feltöltésre kerülnek első körben a képviselők számára, akik ott érhetik el majd azokat hozzáférési jog kiosztásával; második körben kerülhet sor arra, hogy a nyílt ülések előterjesztéseit a lakosság is elérhesse."

 

A régi honlapon több régi Bogdányi Hiradó volt feltöltve, mint az újon. A visszakereshetőség szempontjából célszerű lenne minél korábbi időre vonatkozóan feltölteni a Bogdányi Híradókat és Képviselő-testületi jegyzőkönyveket is. Majd meglátjuk, mi lesz ebből. Ennél még fontosabb lenne a helyi demokrácia szempontjából, hogy a Képviselő-testület nyilvános üléseinek meghívóihoz csatolt előterjesztések, dokumentumok is elérhetőek legyenek előzetesen (!) a helyi polgárok számára is. Hogy mikor jutunk el erre a lépcsőfokra, az egyelőre még bizonytalan. Ami viszont pozitív eredmény, hogy sikerült végre elérni, hogy a képviselők elérhetőségei is nyilvánosak legyenek, legalább e-mail-en.

 

10. Gazdasági program 2019-2024.

Ennek a kidolgozásában még magam is részt vettem egy online interjú keretében, illetve az előző 2014-2019 közötti időszakban készült programalkotásban aktív szerepet vállaltam.

Jelenleg a honlapra feltöltött változatot egyedül a polgármester úr állította össze.

Kérdésem, hogy mikor lesz a KT által kidolgozott és jóváhagyott gazdasági programja a településünknek?

 

Válasz: "A gazdasági program az alakuló ülést követően 6 hónapon belül – a veszélyhelyzet következtében – polgármesteri határozattal került kiadásra. A gazdaságfejlesztési stratégia megalkotásának pedig több lépése volt. Egyeztetés képviselőkkel, civilek, gazdasági szereplők részére workshop. Ez a dokumentum elkészült, a honlapra fel fogjuk tölteni.

Dr. Hidas András: Kérdezi, hogy mikor történt ennek az elfogadása, ki emlékszik rá?

Pásztor Andrea: Emlékszik erre. A cég teljesítésével elfogadtuk a dokumentum kidolgozását.

Dr. Németh József: Ismerteti a 2021. június 28-i ülésen hozott 56/2021. (VI. 28.) önkormányzati határozatot, mellyel a Képviselő-testület döntött arról, hogy a VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. által 8 összeállított „Dunabogdány Község Önkormányzata Gazdaságfejlesztési Stratégia 2021-2025” c. tanulmányt elfogadja, és megbízza a polgármestert a teljesítési igazolás aláírására.

Dr. Hidas András: Kérdezi, hogy olvasták-e képviselőtársai, ill mennyit foglalkoztak vele?

Pásztor Andrea: Itt van nála az elkészült dokumentum, olvasta is azt, rendszeresen forgatja. Álláspontja szerint ez készen van, elfogadott. A lehetőségekhez képest körbejárta a Képviselő-testület, a tanácsadó cég által elgondolt szempontok mentén, javaslatok elhangzottak. Tartalmazza a legfontosabb stratégiai dolgokat, témákat.

Dr. Hidas András: Az általsa írt hosszú észrevételeket nem látja az anyagban"

 

A mai napig (2021.12.14-én, azaz több mint 1 hónappal a közmeghallgatás után) még nincs feltöltve a hivatalos honlapra az említett program. A másik dolog, hogy a külső vállalkozó által elkészített dokumentum ugyan el lett fogadva, és a teljesítésigazolás is jóváhagyásra került (2021.06.28), de ez nem jelenti azt, hogy magával a dokumentummal ne lett volna még dolga magának a Testületnek. 

A jegyzőköny szerint ezt a polgármester is elmondta: "A szerződés szerinti teljesítési határidő eltelt, néhány kiegészítés még szükséges a dokumentum befejezéséhez, ezek folyamatban vannak." 

Dr. Hidas András képviselő: "Ez a dokumentum kiindulási alapnak tekinthető a részéről, amivel foglalkoznia kell a képviselőknek."

De mint a válaszból is látszik, kérdéses, hogy foglalkozott-e még ezzel a Testület, illetve egyelőre a nyilvánosság előtt sem ismert, hogy mit tartalmaz. Pedig ennek a dokumentumnak a fontossága hasonlatos egy koalíciós kormányprogramhoz. Várjuk, hogy a nyilvánosság számára is elérhető legyen.

 

11. Önkormányzati rendészet, vagy rendőrség

A 2021. július 19-i KT ülés napirendi pontja volt:

6./ Feladatellátási szerződés a Szentendrei Rendészeti Igazgatósággal

Kérdésem, hogy van-e már megkötött szerződés? Működik-e a településünkön a Rendészet? Ha igen, mióta? Heti hány órát vannak jelen a településen? Mennyi fővel? Milyen számon lehet hívni őket? Ha nem, akkor várhatóan mikor fog működni?

Válasz: "A döntés megszületett, a feladatellátási szerződés aláírásra került. A működést, szolgálatot megkezdték. Hetente 2 napon naponta 3 órás járőrszolgálatot lát el az Igazgatóság. Közvetlen hívható ügyeleti telefonszám még nincs, amint kialakítják, közzétételre kerül."

Rendben. Azóta az ügyeleti telefonszám is közzé lett téve:  06 20 290 0190

 

12. Közösségi együttélés szabályai kiadvány

2017.02.03-án tettem javaslatot ennek elkészítésére e-mailben. Utolsó, talán 2021 tavaszi információm, hogy megbízott szakemberek elkezdtek mintákat készíteni. Erről mintákat polgármester úr küldött is nekem, amit köszönök. Azóta nem tudok semmit erről a projektről. Mivel már lassan 4 év telt el a javaslat óta, és még mindig nincs eredmény, ezért már felmerülnek bennem ezzel kapcsolatban kérdések.

Kérdezem, hogy komolyan tervezi-e ennek a megvalósítását a Polgármesteri Hivatal? Ha igen, akkor mikorra várható ennek megvalósítása?

Válasz: "A kiadvány vonatkozásában idén tavasszal elkészült a megjelenésére, felépítésére vonatkozó alapkoncepció. Az elmúlt időszakban más volt a prioritás (óvodaszárny építés, felújítások, beruházások). Tartalmát illetően van még vele tennivaló, bővítésre tett javaslatot. Fontos, hogy egyszerű és közérthető módon jelenjen meg a tartalom, ill. a Rendészetet is kérte, hogy tegyék hozzá tapasztalataikat."

 

Az, hogy egy ilyen viszonylag egyszerű és nem pénzigényes feladatot közel 4 év alatt sem végez el a Hivatal, hiába kérte sokszor és dolgozott vele sokat egy képviselő, felveti a kérdést, hogy mennyire vesznek komolyan egy képviselői javaslatot, vagy egy ilyen természetű közérdekű feladatot..., de talán egyszer lehet, hogy elkészül. Ha meg mégsem, akkor majd civil alapon fog elkészülni.

 

13. Gyalogátkelőhely a 11-es főúton

A Bogdányi Híradó 2021 áprilisi számában D. Nagy Áron helyi lakos nyílt levélben fordult a KT-hez.

Levelében a Hivatal és a Posta közötti gyalogosátkelőhely balesetveszélyességére hívta fel a figyelmet. Hajszálon múlt, hogy egy életveszélyes balesetet elkerültek. Kérte az KT-t, hogy vizsgálja meg a kérdést, és 3 hónapon belül adjanak érdemi választ az BH hasábjain is. Ilyen jellegű nyilvános tájékoztatással nem találkoztam. (De lehet, hogy csak elkerülte a figyelmemet.)

Kérdésem, hogy mire jutott ezzel kapcsolatban a KT? Milyen megoldás és mikorra várható?

Válasz: "A válaszadás megtörtént a fejleményekről. A témáról még szó lesz várhatóan novemberben. Van egy ajánlat, ami praktikusnak és megfizethetőnek látszik."

gyalogatkelo.jpg

A válaszadás megtörtént, csak nem nyilvánosan, ahogy az indítványozó helyi lakos kérte. Ettől függetlenül előrelépésnek tekinthető, hogy van egy ajánlat, illetve e mögött egy műszaki tartalom. Várjuk az előrelépést.

 

14. Antos Károlyné Helytörténeti Gyűjtemény – Heimatmuseum

Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy jó és előremutató lépésnek tartom az múzeum tervezett fejlesztésére, modernizálására tett javaslatot. Azonban a jelenlegi helyszínnek van néhány előnye a javasolt új épülettel szemben, amire szeretném felhívni a döntéshozók figyelmét.

A jelenlegi épület külső megjelenése sokkal esztétikusabb, reprezentatívabb, mondhatni polgáribb. A jelenlegi épületnek további előnye, hogy van „tornáca, gangja”, valamint tágasabb belső udvara is.  Az udvaron pedig egy kisebb önkormányzati tulajdonú épület is áll, ami akár a nemzetiségi önkormányzat is használhatna irodaként.

Ezzel szemben az új épületnek tudomásom szerint ugyan megfelelő a belső állapota, de maga az épülethomlokzat teljesen jellegtelen, továbbá nincs belső tornáca, és a belső udvar is nagyon kicsi.

Tehát javaslom pénzügyi források bevonásával modernizálni a jelenlegi múzeumépületet és a belső kialakításokat, de a jelenlegi épületben maradva. A belső tartalom kialakításánál mindenképp javaslom szem előtt tartani Bogdány helytörténetének, múltjának, lakosságának összetettségét, többrétűségét, azaz a helytörténtet bemutatása az egész falut fedje le, ne csak egyetlen részt.

Az új megvásárolt épület, esetleg közösségi raktári funkciókat is elláthatna a művelődési ház, a polgármesteri hivatal és a múzeum számára is, amíg további jobb hasznosítás nem merül fel pl. a Művelődési Ház újjáépítése.

 

Válasz: "Tájékoztatom, hogy a Képviselő-testület 2021.november 8-i ülésén döntött arról, hogy a Kossuth L.u. 95/A szám alatti ingatlant kijelöli a Heimatmuseum kialakítás helyszínének. Az ingatlanon álló épület alkalmasnak látszik egy ilyen funkció megvalósításához, azzal, hogy a homlokzat és a nyílászárók felújítása, cseréje elengedhetetlen ehhez, ill a fűtési rendszer és a közműhálózat is fejlesztendő."

 

  antos-karolyne.jpg

 

A döntés tiszteletben tartva, és az újítás szükségességével egyetértve, azért változatlanul az az álláspontom, hogy jobb lenne ha:

-  a gyűjtemény a jelenlegi épületben maradna, mert ez az épület és a környezete sokkal preprezentatívabb (ahogy a képeken is jól látszik), és ez a költségtakarékosabb megoldás is

- a jelenlegi Antos Károlyné Helytörténeti Gyűjtemény - Heimatmusem elnevezés megmaradna, és nem lenne leszűkítve csak és kizárólag Heimatmuseum elnevezésre, ami már nevébe is egy szűkebb orientációra utal

- a fókusz nem szűkülne le csak a helyi sváb emlékek őrzésére, hanem a település múltjának egészére terjedne ki, hiszen Bogdánynak nem csak sváb, hanem magyar múltja is van. A kettő csak együtt egész.

 

15. Díszpolgárok méltatása, emlékének megőrzése a hivatalos honlapon

Az előző pontnál már említésre került Antos Károlyné, aki a község díszpolgára, ő hozta létre a már meglévő helytörténeti gyűjteményt. A községi honlapon az ő neve mellett egyetlen betű információ sem szerepel. Ez egy kicsit méltatlannak tűnik. De nem csak az ő neve mellett nem áll semmi, hanem a teljesség igénye nélkül pl: Bergmann Ferenc, Elter János, Iklódy József, Ott Rezső, Schwartz József neve mellett sem.

Javaslom ennek felülvizsgálatát, és a hiányzó adatok pótlását. Díszpolgáraink ennyit biztosan megérdemelnek. Továbbá javaslom, hogy a következő díszpolgári fa ültetését Iklódy József részére szervezze meg a Hivatal.

Válasz: "a honlapon nem méltatások szerepelnek, hanem a díszpolgári cím odaítéléséről hozott önkormányzati határozat indokolása. Van olyan eset, amikor a deklaráción túl nincs indokolás, de még egyszer áttekintik a korábbi jegyzőkönyveket."

 diszpolgarok.jpg

 

Mint az látható, egyes nevek mellett vannak információk, mások mellett nincs. Azt gondolom kérdéseket vet fel az, hogy egyes díszpolgáraink neve mellett nem csak hogy az nem szerepel a hivatalos honlapon, hogy miért kapták a kitüntetést, de még az sem, hogy mikor. Adódik a kérdés, vajon mennyire vannak tiszteletben tartva a díszpolgáraink? Vajon mennyire van tiszteletben tartva például az a díszpolgárunk -Antos Károlyné- aki létrehozta a helytörténeti gyűjteményt, amely az ő nevét viseli, de az új, költözéses koncepciónál már fel sem merül a neve? 

 

16. Sportpálya műfüves pálya

A sportpályát a Sportegyesület üzemelteti, de -ismereteim szerint- a sportpálya tulajdonosa az Önkormányzat. Nem tudom mióta, de hosszú ideje fekszik ott a földön egy bontott műfüves pálya anyaga, abból a célból, hogy ennek felhasználásával kialakítása kerüljön egy műfüves pálya helyben is. Nem tudom pontosan mi az oka annak, hogy ez régóta húzódik.

Kérem az KT vizsgálja meg, hogy tudna-e valamit segíteni a Sportegyesületnek abban, hogy ez a pálya megvalósulhasson, illetve hogy a focicsapatok használhassák.

Válasz: "A Sportpálya területén deponált műfű, ill. annak felhasználása ügyében a Dunabogdány Sport Egyesület terve az, hogy a salakkos pálya helyén műfüves pályát alakít ki, de a pandémia miatt halasztás szenvedett ennek megvalósítása. A további fejleményekről a későbbiekben tájékoztatást adunk."

Várjuk tehát az ígért tájékoztatást a fejleményekről, illetve a műfüves pálya megvalósulását. 

 

17. Szabadstrand

Közismert, hogy a strand fejlesztésével foglalkozik az Önkormányzat. Ezzel kapcsolatban volt kommunikáció a polgármester úr részéről az újságban is és a hivatalos közösségi oldalon is.

Ezzel kapcsolatban javasolnám, hogy mielőtt bármilyen döntés születne ebben, legyen erről lehetőség érdem társadalmi vita lefolytatására a község lakosainak, polgárainak bevonásával.

Válasz: "A Dunapart rendezése, lehetséges fejlesztési irányai ügyében a MATE Tájépítészeti, Településtervezései és Díszkertészeti Intézet hallgatói műhelye több koncepciót  dolgozott ki a Csádri pataktól egészen az Árpád térig. A műhely által összeállított átfogó koncepciótervek első bemutatására és részletes ismertetésére a Képviselő-testület 2021. július 19-i ülésén került sot, az ezt követően véglegesített koncepcióterveket bemutató összeállítás az Önkormányzat közösségi oldalán elérhető  a Danubia TV jóvoltából, valamint a  Bogdányi Híradóban is megjelenik polgármesteri cikk. Ezzel indul el egy közös gondolkozás a témával kapcsolatban."

A bogdányi szabadstrand mindenkié, de különösen a helybéli bogdányiaké. Továbbra is azt gondolom, hogy ebben érdemi módon ki kell kikérni a helyi lakosok, polgárok véleményét is. Dicséretes a szakma bevonása és több változat kidolgozása, de nem elég, hogy csak egyetemi hallgatók álmodnak terveket. Véleményem szerint ebben nagyon nem tanácsos társadalmi egyeztetés nélkül dönteni, kész helyzet elé állítani a bogdányiakat, esetleg még a képviselőket is. 

 

 18. A Fővárosi Vízművek által ígért tájékoztatás

A Fővárosi Vízművek részéről 2019.09.10-én tartott KT ülésen jegyzőkönyvbe rögzítetten elhangzott az ígértet, hogy az új Képviselő-testületet tájékoztatni fogják a „rendrakási” kampányuk részleteiről.

Kérdés, hogy ez megtörtént-e? Ha igen, akkor a KT tájékoztatja-e erről a lakosságot? 

A 2019. szeptember 10-én megtartott Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvében szerepelnek az alábbiak:

„Dr. Paksi Piroska: Tájékoztatást ad az ún. nem számlázott víz (a továbbiakban: NSZV) helyzetéről. Az NSZV a kitermelt és kiszámlázott víz különbözete. Az NSZV a fizikai veszteségből, ill. kereskedelmi veszteségből áll össze. 2017. évben 73 % volt ennek mértéke, ami extrém magas. 2018. évre ezt 46 %-ra sikerült csökkenteni, majd 2019. évre 39 %-ra. Ez is jelentős arány, Budapesten 15 % ennek aránya, 15-20 % között lenne ideális, ez természetes velejárója a vízi közművek üzemeltetésének, hiszen szivárgás, csőtörés, öblítés stb. mindig előfordul.

Dr. Paksi Piroska: Javaslatuk az lesz, hogy 2019. október közepétől december 31. napjáig amnesztiát hirdetnek, vagyis felhívják a fogyasztókat arra, hogy tegyenek bejelentést, ha nem bejelentett mérőről, méretlen bekötésről tudnak. Ezeket a fogyasztási helyeket nyilvántartásba veszik, de bírság és egyéb jogkövetkezmény nélkül. Az új Képviselő-testületet tájékoztatni fogják ennek a kampánynak a részleteiről. Az NSZV 73-ról 53 %-ra történő csökkentését hálózati hiba kiküszöbölése eredményezte. Az 53-ról 39 %-ra való változást pedig fogyasztói körből eredő okok feltárása eredményeként sikerült elérni.”

„Dr. Paksi Piroska: Általánosságban azt tudja mondani, hogy a felderített esetekben együttműködők voltak és hajlandóságot mutattak az elmaradt vízdíj, közműfejlesztési hozzájárulás, továbbá bírság és kötbér kifizetésére. Volt olyan is, ahol részletfizetési szerződés született. A közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése az első, ennek összege a szolgáltató számlájára kerül, de azt a településre, mint felhasználási helyre kell felhasználni. Ennek összege eddig több 10 M Ft Dunabogdányt érintően. Cél az, hogy ezek feltárásra kerüljenek és legális fogyasztóvá váljanak, nem pedig a vállalkozás ellehetetlenítése. Tehát az, hogy fizessenek azért, amit elfogyasztanak. Az elmaradt vízdíjat a Ptk. szerinti elévülési időig lehet követelni.”

 

2020.10.10.-én egy-emailt küldtem, a Fővárosi Vízműveknek (Dienes Andrienn osztályvezető) Tájékoztatás kérése a Fővárosi Vízművektől a Dunabogdányra vonatkozóan tárgyban. Másolatban megkapta a KT és a Jegyző úr is. Amelyben több kérdést tettem fel ebben a témában.

 

Válaszlevél 2020.11.05-én érkezett, ami nulla érdemi információt tartalmaz.

Tisztelt Képviselő Úr!

Kedves Balázs!

 A Dunabogdányi NSZV csökkentési kampány meghirdetését,a képviselő-testületi ülésen elhangzottakhoz képest, technikai okokból kifolyólag 2020. tavaszára terveztük.

Azonban az idei év március elején kezdődő járvány gyökeres változást hozott mindenhol a világban, így Társaságunknál is.

A kampányt a fenti okok miatt elhalasztani kényszerültünk.

A település lakóinak részére felajánlott amnesztiát továbbra is szándékunkban áll a későbbiekben népszerűsíteni, azonban jelen helyzetre való tekintettel bizonytalan ideig nem kerül kihirdetésre.

Kérjük döntésünk elfogadását, megértését, és további türelmüket.

Üdvözlettel Rokfalusy Balázs

 

Kérdezem a Dunabogdány Képviselő-Testületét, hogy az azóta eltelt időszakban kaptak-e érdemi tájékoztatást ebben az ügyben? Ha igen, akkor kérem tegyék nyilvánossá. Ha nem, akkor javaslom az ígért beszámolót kérjék a Fővárosi Vízművektől a bogdányi lakosság tájékoztatására.

 

Válasz: "A Képviselő-testület jövő évi munkatervébe bekerül a téma."

A kurta válasz után, várjuk az ígért tájékoztatást.

 

19. Vízdíj mérséklése a környező települések szintjére

A környező településeken a vízdíj kb 218 Ft/m3, addig Dunabogdányban 357,8 Ft/m3.

Közismert, hogy a vízdíj megállapítása nem Önkormányzati hatáskör, de az Önkormányzat, mint Dunabogdány lakóit képviselő szerv legalább megpróbálhatja, illetve kezdeményezheti az illetékes állami szervnél a díjcsökkentést.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy tűzze napirendre, tárgyalja és -lehetőség szerint név szerinti szavazással- hozzon határozatot arról, hogy a helyi vízdíjnak a környező települések árszintjére történő mérséklését kezdeményezze a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál. 

Válasz: "A víziközmű szolgáltatási díjak meghatározásának jogköre miniszteri hatáskörbe került, már több, mint nyolc éve. Ezzel párhuzamosan törvény született a 10%-os rezsicsökkentésről is. Mindezek eredményeként 2012. évben befagyasztásra került a vízdíj országosan, továbbá a díj meghatározásába az önkormányzatoknak nincs beleszólásuk."

Ez a kapott válasz sajnos egyáltalán nem elfogadható. Az azóta megtartott falugyűlésen is foglalkozott végre ezzel a kérdéssel a polgármester (feltételezhetően a társadalmi nyomás hatására), az is vet fel további kérdéseket. Ez egy olyan fajsúlyos közérdekű téma, amire még külön vissza kell térni.

 

20. Eurovelo 6 kerékpáros híd

Kérem a Képviselő-testületet, hogy tájékoztassa a lakosságot a tervezett híd és az ezzel kapcsolatos más beruházások aktuális helyzetétől, illetve az ezzel kapcsolatos tervekről. Ez a kérdés nagyon foglalkoztatja a lakosságot.

Válasz: "Az ITM készítteti az ügyben a tervejket és hatástanulmányt, ezek elkészültét követően nyílik meg a lakosság tájékoztatás lehetősége."

A kapott válasz kurta. Viszont a falugyűlésen az érdemi tájékoztatás megtörtént végre.

 

Rokfalusy Balázs, volt önkormányzati képviselő

 

A közmeghallgatásról készült felvétel megtekinthető itt

A Testületi ülésről készült hivatalos jegyzőkönyv megtekinthető itt

20211213-161725.jpg20211213-161739.jpg


Megosztás a Facebookon