Dunapart rendezése - a mi partunk vagy aranypart?

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! 

Az alábbi pontokban szeretnék javaslatként írásbeli észrevételeket tenni a Művelődési Házban 2022. október 25-én ismertetett TFT kapcsán, amelyet megfontolás és reménybeli kedvezőleges elfogadása után, kérem a koncepció részévé tenni.

1.      A Duna-part akcióterület tervei kapcsán szükségesnek tartom, hogy a Csádri-pataktól északra fekvő öbölben ne kerüljön kialakításra kikötő. Kialakításával tönkreteszik e terület jelenlegi állapotát úgy, hogy a Strandot érintő környezeti terhelést érdemben nem mérséklik, hisz a sójázás jelenlegi mértékű működése az, ami a fürdőzők egészségét veszélyezteti. Marad a partmenti, a strandtól a dunai forgó felé visszainduló áramlást gátló védmű, mint ok, amely a kikötő áttelepítését feltételezi: ez valóban felszámolandó objektum, és így a kikötő is áttelepítendő, de nem a partunk egyik legszebb öblébe.

2.      A múltban sajátságosan kialakított Dunabogdányi Vizisport Egyesület – jelenleg még sajátságosabb módon gazdaságilag kiszervezett – területét, amint erre lehetőség nyílik, teljesen vissza kell vennie a kezelő önkormányzatnak. A kikötői tevékenységet vagy e „civil” szervezet részvételével, vagy ha erre önmagában, szabályzata szerint a saját maga célkitűzéseinek megfelelően jelenlegi állapotában már megfelelni nem tud, elvi lehetőséggént más módon, a jelenlegi zöld Duna-part területről délre kell kijelölni. Délebbre a 27 folyamkilómétertől, lehetőleg az iparterületi partszakasz valamelyik részére. A lépés településrendezési indoka, hogy az új, létesítendő kikötő szárazföldi megközelítése a 11-es útról az iparterületi út érintésével váljék lehetségessé, így kiküszöbölve azt, hogy a sójázandó hajókat szállító trailerek, valamint a vendégkörüket szállító személyautók a forgalmas és szűk Strand utcába – eleve a községen keresztül – érkezzenek. Míg az áttelepített kikötő autóforgalmi kapcsolata így a falut elkerülve nyerne megoldást, egyéb forgalmi kapcsolata, ezen entitás bekapcsolása a községbe, a faluközpont felé a korzó révén biztosított lenne.

3.      Szükséges, hogy a Dunaparton csak annyi beavatkozásra kerüljön sor, ami nem rontja a jelenlegi természetes állapotot. A Duna-partot illetően a magam részéről az javaslom, hogy a korzó közvetlen közelében, a korzó falu felé eső oldalán, valamint az egykori Hajóállomáson, mint korábban is építettnek számító környezeti elemen essék csak építészeti, területrendező beavatkozás, a Duna-part folyami területre eső részén ezt kerülni kellene. Az utóbbi területen a faültetést is a legtermészetesebb módon kéne (kellett volna) szabályozni az újulatot illetően, ritkítással, de nem az újulat teljes felszámolásával, ami az elmúlt időszak kedvelt „megoldási” módja volt és sajnos még a jelenlegi gyakorlatot is jelenti. A tervezők ültetési tervétől itt (hangsúlyozottan nem a Korzó közvetlen közeli területéről, hanem a folyam árteréről van szó) mind fafajtát jelölő tartalmában, mind helykijelölését tekintve tartózkodnék.

4.      A koncepcióban úgy kéne kialakítani a hajóállomás környékét (esetleg a megváltozott medrű Duna-part más szakaszát), hogy a MAHART kikötő létesítésének jövőbeni lehetősége fennálljon, és az könnyen adaptálható legyen az addig elvégzett rendezéshez. A MAHART kikötő megnyitásáért lobbitevékenységet kéne kifejteni, mert létesülése olyan turisztikai forgalmat jelentene, amihez nem kapcsolódik gépkocsihasználat.

5.      Véleményem szerint a koncepcióból minden olyan elemet törölni kell, ami a jelenlegi tömeges, életminőségünket terhelő „sáska turizmust” erősíti. Bogdányi érdekből és szempontból értelmezhetetlen a Canopy pálya és kalandpark létesítése. Hasonlóképpen a kemping is nehezen értelmezhető egy jelenlegi kihívás (vadkempingezők jelenléte) megoldásaként úgy, hogy a községben működik már kemping. Az olyan magánbefektetők, akik a part valamelyik szakaszának kizárólagos használatát szeretnék elérni, nem tartoznak azon vállalkozások körébe, amelyeket önkormányzati szintről akár csak koncepció szintjén vagy bármi módon támogatni kellene. Amennyiben az önkormányzat kapcsolatban áll ilyen befektetőkkel, kívánatos, hogy erről a falu közvéleménye a nyilvánosság terein már a tárgyalások fázisában tudomást szerezzen.

6.       Öröm látni, hogy az önkormányzat elkötelezett a hagyományos falukép megőrzése terén. Furcsa tapasztalni ugyanakkor, hogy az önkormányzati beruházásoknál akkor is a viakolort preferálja a vezetés, amikor az adott területen bogdányi andezit követ szed fel a rendezés során. Ideális gazdasági helyzetben az önkormányzatnak nem, vagy csak nagyon indokolt esetben lenne szabad más burkolatkővel dolgoznia közterületen, mint a bogdányi kő, akkor is, ha teljesen új területet akar kialakítani. Ez valódi elköteleződést jelentene a hagyományőrzés iránt, és példát adna valamennyi polgár számára. De elfogadva a gazdasági realitásokat, már az is előrelépést jelentene, ha az önkormányzat deklarálná, hogy legalább, amit felszed bogdányi követ, azt újra fel is használja a közterületeken. E szűk keresztmetszet úgy gondolom, hogy elvárható minimum, hiánya a legelemibb bizalmat is megkérdőjelezi a hagyományőrzést joggal zászlajára tűző, és ez ügyben másokat kitartóan dresszúrázó önkormányzattal szemben.

Kérem javaslataim szíves megfontolását és a tervezetbe való beépítését!

 Üdvözlettel:

Liebhardt András

volt önkormányzati képviselő,

bogdányi polgár


Megosztás a Facebookon