Pár gondolat a vízdíjhoz – nyílt levél a település vezetőinek

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Úr!

A múlt heti falugyűlésen meglehetősen sok idő és energia lett a vízárra fordítva, mégis az az érzésem, hogy igazi válaszokat nem kaptunk. Így arra az elhatározásra jutottam, pár kérdést újra feltennék, hátha egyszer mindenki számára megnyugtató válaszok születnek, és lezárható lesz ez a falunkra nézve meglehetősen kellemetlen ügy.

Kezdjük az elhangzottakkal:

  1. Vízi közmű hálózatot érintő kérdések

Elhangzott, hogy a vízi közmű hálózat könyv szerinti értéke cca 2 mrd Ft, és egy felvetésre, miszerint adjuk el – itt a jegyző úr javított, hogy eladni nem lehet, arra van csak mód, hogy átadjuk az államnak, ingyen -, jött a válasz, hogy ezt nem szabad, hiszen nagy vagyonról van szó. Később elhangzott, hogy az önkormányzati vagyon értékromlásának megakadályozásához éves szinten az érték 5%-át kellene rákölteni (amortizáció), azaz minden évben 100 millió Ft-ot. Ez megvalósul? Ha nem, mióta nem? Így nem az történik, hogy elherdáljuk a közös vagyont? Ha megvalósul, akkor a település mely részeit érintette az évi 100 millió Ft-nyi beruházás – hiszen a magasabb díjból biztosan jut erre a célra.

Az is elhangzott egy ponton, hogy azon helyeken, ahol alacsonyabb a vízdíj, szinte mindenhol az állam a vízi közmű tulajdonosa, és azért olyan alacsonyak a díjak, mert az állam dotálja a szolgáltatót. Ezen logika alapján mégis úgy tűnik, hogy érdemes lenne átadni a hálózatot, nem?

Az is megfogalmazásra került, hogy hiába magas a vízdíj, az egyéb adók alacsonyabbak mint más településeken, így valójában az önkormányzat így járul hozzá ahhoz, hogy a bogdányi lakosok könnyebb/kisebb terhek mellett tudjanak településünkön élni. Erre a magyarázatra miért kellett 2 évet várni az ominózus vízlopási ügy kipattanása óta? Vajon van arról kimutatás/jegyzőkönyv/bármilyen írásos bizonyíték, hogy az adók azért csökkentek/nem lettek indokolt mértékben emelve, mert a vízdíj ára emelkedett? Vagy a 2 dolog között ilyen összefüggés nincs, viszont a jelenlegi helyzetben, egy ilyen kijelentés magyarázatként szolgálhat?

Ön azt is megosztotta a falugyűlésen lévőkkel, hogy a DMRV-től történő elszakadás csak azért tudott megvalósulni, mert Önt a DMRV vezetője megfenyegette, ennek tanúja volt a Fővárosi Vízművek vezetője, és ezért vállalta át a település hálózatának üzemeltetését. Azt is megjegyezte, Ön 2 évig rendőri védelem mellett aludt. Ezek nagyon komoly kijelentések, mivel tudja ezeket alátámasztani? Ha történt ilyen ügy, annak kell hogy legyen írásos bizonyítéka – valószínűleg már lezárásra került az ügy – vagy ha nincs semmilyen bizonyíték, akkor ügy sincs. Vagy itt is igaz az Ön által ezen témakör taglalása során oly sokszor használt, bizalmi kérdés? Azaz higgyük el, hogy így van – Ön ezt arra használta, hogy a vízművek esetében sok dolog bizalmi kérdés, hiszen a rendszer a föld alatt található – annak ellenére is, amit a 2019-es polgármester választáson történő újraindulása kapcsán kamerába mondott?

Ön szerint szerencsés azt kijelenteni, hogy csak a szolgáltatót érte kár a vízlopásokkal, miközben korábban ragaszkodását fejezte ki a vízi közmű vagyonért, aminek részei az ivóvíz kutak is és a hálózat is, azaz mégis csak önkormányzati tulajdon ellopása történt (víz) és egy önkormányzati vagyontárgy lett használva térítésmentesen (hálózat)?

Ugyanezen logika mentén, ha viszont híd épül, aminek hely kell, és ezt csak az ivóvíz kutak bezárásával lehet megoldani, akkor mégis van olyan eset, amikor beáldozható a közvagyon? Ez Ön szerint milyen értéknél éri meg? Vagy máshoz köthető az, hogy beáldozta Ön a kutakat? Merthogy Önön és a képviselő testületen kívül ezidáig senki sem tudott róla – Ön azt mondta, a kormányzat kérése volt ez – holott élő példa Kisoroszi, ahol erről népszavazást tartottak. Az Ön tudása alapján a kormányzat kérése, hogy a project titkosítva legyen, csak Dunabogdányra vonatkozott?

Egy hölgy kérdésére/hozzászólására, miszerint rengeteg a csőtörés a faluban, Ön azt mondta, örülni kell annak, mikor megnyitjuk a csapot, jó minőségű víz folyik belőle. Később azt mondta az Eurovelo 6 út kapcsán, hogy a bezárásra kerülő kutaknál a szondák már szennyeződést jeleztek. Akkor ezek szerint most szennyezett vizet kapunk? Vagy a környékbeli vízáraknál magasabb díjból tisztítja az üzemeltető a szennyeződést?

Volt egy felvetés, hogy a vízművel kötött gördülő fejlesztési terv miért nem nyilvános, holott más településeken, például Szigetmonostoron az, ahol a csőtörések száma éves átlagban 5, míg nálunk az Ön kimutatása alapján 200 db-ról 100 db-ra szorította le a csőtörések számát az üzemeltető. Önök ígéretet tettek arra a Jegyző úrral, hogy ezen szerződés feltöltésre kerül a közérdekű adatok közé, azonban ez mind a mai napig nem történt meg. Ennek mi az oka?

Nem érzi azt, hogy több mint két évvel a vízlopás kipattanása után előállni egy sok sebből vérző magyarázattal, mismásolni, majdhogynem mentegetni a lopás tényét – és ezzel az elkövetőket – morálisan hihetetlen rombolást képes végezni? Hogy ez majd alapul szolgálhat később arra, hogy mások is azt gondolják, nekik is lehet?

  1. Eurovelo 6 bicikliút kérdésköre

A fent nevezett témakörben településünket a tervezett biciklis híd építése érinti leginkább, illetve ennek az „ára”.

Ön korábban ezt a nyilatkozatot tette:

https://kisoroszionline.hu/interjuk/2017-02-23/schuszter-gergely-a-fejlesztesi-tarca-dont-a-hidrol

A falugyűlésen viszont azt nyilatkozta, hogy Ön tárgyalt a különböző opciókról. Akkor most melyik állítás valós? Vagy a két nyilatkozat közt eltelt időben változott valami, csak jó bogdányi szokás szerint megint elmaradt az itt élők tájékoztatása?

Az Ön részéről elhangzott, milyen fejlesztéseket kap majd a falu, cserébe a hídért. Vajon ezt majd írásban is megerősítik a szerződő felek, vagy ez is bizalmi alapon fog működni?

Ennél a témakörnél az is elhangzott, hogy az egyik főnyomó cső, mely a beruházás részeként kiváltásra és/vagy felújításra kerül, a betonüzem alatt halad, de ott nem folyik termelés, azaz nem lehetnek érintettek a vízlopásban. Azzal tisztában van polgármester úr, hogy a termelést 2020-ban hagyták abba a telepen?

  1. Útfelújítások kérdése

Levezetésre került, hogy melyik utak és milyen indokok alapján lettek felújítva. Vajon az a tény, hogy minden felújítás olyan szakaszon történt, ahol a község egyik képviselője/ rokona lakik, vajon a véletlenek összejátszása? A település lakosait teljesen vaknak nézik? Ezen képviselők minden esetben Önnel együtt szavaznak a képviselő testületi üléseken? A költségtérítést megszavazták az első ülésen önmaguknak, miért van bujtatott kifizetésre is szükség?

Ez alól a Fácános út tetejének lebetonozása kivétel, ott csak egy volt országgyűlési MSZP-s képviselő, aki jelenleg alpolgármester egy jászsági településen építkezett – és tette tönkre a vállalkozó a betonmixerekkel az utat -, és többszöri kérés ellenére sem kaptak az ott lakók tájékoztatást arról, hogy vajon milyen megállapodás alapján hajthattak be a túlsúlyos autók a 12,5 tonnás súlykorlátozás ellenére. Elsőként azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem volt engedély, majd ez módosult 6 hónap múlva, arra, hogy minden engedély időben megvolt, s ismét 6 hónap után megkapta a betonozást. Vajon itt is majd 2 év múlva számíthatunk válaszokra?

  1. Egyéb

A 2019-2024 időszakra vonatkozó gazdasági program még mindig nem található meg a település honlapján, csak egy kivonat a 2014-2019 időszak programjának felülvizsgálatáról, holott ez törvényi kötelezettsége lenne az Önkormányzatnak. Ennek mi az oka? Ez Ön szerint így rendben van?

Ön szerint szakmaiságra hivatkozni az ügyben, hogy miért kellett elmozdítani a Bogdányi Híradó szerkesztőségét – akik társadalmi munkában végezték ezt a feladatot -, és egy olyan emberre cserélni, akinek nincs releváns szalmai végzettsége, de legalább most már fizet is érte a település, nem ellentmondás? Ha nem politikai indok húzódott a korábbi szerkesztőség félreállítása mögött, akkor miért nem volt képes megköszönni tisztességgel a munkájukat? Ezt Ön, mint hívő ember, hogy kezeli önmaga és isten előtt? Vagy ez hasonló ahhoz, mint amikor elfelejtette megköszönni az óvoda felújításának megvalósulásában meglehetősen nagy szerepet játszó dr. Alvincz József segítségét?

Vajon a vis maior pénzek felhasználása körüli mizéria valaha kommunikálva lesz, vagy csak egyszerűen lesöprik majd az asztalról, nincs itt semmi látnivaló felkiáltással?

Nagyon sok a megválaszolatlan ügy, maszatolás az Ön regnálása alatt, ami sajnos nem növeli az Önkormányzatba vetett hitet és bizalmat. Mindezt egy olyan településen megtenni, ahol mindenki ismer szinte mindenkit, az információ (félinformáció, pletyka) még a fénynél is gyorsabban terjed, meglehetősen kockázatos dolog. Egy idő után mindnyájunknak felelnünk kell a tetteinkért, ezt szerintem Ön is tudja. Egy ilyen jó adottságokkal bíró kistelepülés épp a jó példáját mutathatná az önkormányzat és a lakosság együttműködésének, mégis úgy vannak a lakosok kezelve, mint megtűrt személyek. Ezeket az ügyeket könnyen lehetne jól kommunikálni és érdemi lépéseket tenni az ügyekben.


Megosztás a Facebookon